Homo Ludens

Het spel gaat door. Met lichtheid maak ik beelden die een weerslag zijn van een avontuurlijke reis met veel dwalingen, obstakels en ontmoetingen met andere reizigers en kunstenaars en vooral met mijzelf. Het is een verhaal zonder begin en eind.